Ιστοσελίδες και blogs


http://www.mystikou-karagianniotou.comhttps://hellenicnaturegallery.blogspot.gr/

https://hellenicnaturegallery.blogspot.gr/

 

φιλοτέχνηση background

φωτογράφηση


http://www.easyhomesystem.com/

 

Ρύθμιση Adwords

για προώθηση της ιστοσελίδας
Ρύθμιση Adsense για κέρδη από διαφημίσεις 

της googlehttp://www.magdalenepougoura.gr/ Επιμέλεια βιογραφικού και κειμένων περιεχομένου

 


http://katerinasolomou.blogspot.gr/ 

 

Δημιουργία προσαρμοσμένης φόρμας επικοινωνίας
Επιμέλεια, επεξεργασία φωτογραφίας